Jeroen Rietbergen, Ali B en Marco Borsato Beeld © ANP

Alle statements van de beschuldigde partijen in BOOS op een rij

20 januari 2022 19:01

Na maandenlang onderzoek komen Tim Hofman (33) en zijn team vandaag in een nieuwe aflevering van 'BOOS' met hun bevindingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij 'The Voice of Holland'. De aantijgingen zijn gericht op 'The Voice'-coach Ali B (40), bandleider Jeroen Rietbergen (50), voormalig coach Marco Borsato (55) en een anonieme regisseur van het programma. De beschuldigde partijen reageerden als volgt.

''Voorop staat dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik''

Tegen Ali B zijn er twee aangiftes gedaan. Eén daarvan is vanwege verkrachting. Dat zegt de aangeefster, die anoniem in beeld is gebracht, in het programma BOOS. Aan de redactie laat Ali dit weten: 

'Voorop staat dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik laat staan aan enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat ik de anonieme verdachtmakingen die BOOS mij in vage omschrijving heeft voorgehouden volledig ontken. Op de paar roddels en insinuaties die Boos verder heeft verzameld, die grotendeels 'van horen zeggen' zijn, kan ik onmogelijk reageren. Dit is kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen. Vast staat dat bij RTL4, ITV of bij mijn management nooit klachten zijn binnengekomen over machtsmisbruik en/of seksueel overschrijdend gedrag van mij. Ik ben mij altijd bewust geweest van mijn positie en mijn verantwoordelijkheid binnen The Voice of Holland. Juist tegenover de vaak jonge kandidaten. Nogmaals, ik heb daar nooit misbruik van gemaakt. De voor mij anoniem gehouden aangifte die recent tegen mij is gedaan, ken ik niet. Het schijnt te gaan om iets wat lang geleden  zou zijn gebeurd. Ik herhaal dat deze beschuldiging niet waar kan zijn. Onderzoek door politie en het openbaar ministerie zal dat uitwijzen, als het zover komt. Ik werk daar dan uiteraard volledig aan mee zodat dit zo snel mogelijk duidelijk wordt.'

'Meer slachtoffers Ali B staan op het punt met de politie te praten'

11:42
Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

15 mensen meldden zich met klachten over regisseur The Voice

Ook bandleider Jeroen Rietbergen is meerdere malen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De bandleider erkende afgelopen weekend dat de aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Aan de redactie van BOOS laat Jeroen het volgende weten: 'Naar aanleiding van berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag Op 12 januari jl. ben ik benaderd door de redactie van BOOS van BNNVara, met de mededeling dat BOOS gaat berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het programma The Voice of Holland. Mij is gevraagd om te reageren op diverse anonieme berichten van vrouwen, die er op neerkomen dat ik mij schuldig heb gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag in het kader van een machtspositie die ik binnen The Voice of Holland zou hebben. Naar aanleiding van deze berichten verklaar ik het volgende:

Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte whatsappberichten uitgewisseld. Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider. Voor mijn gevoel was er destijds geen sprake van een machtspositie, ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te  bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien.

Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest. De  dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen. Uiteraard ben ik hierdoor ook ten opzichte van mijn gezin en mijn opdrachtgever in de fout gegaan. Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld. Dat heeft tot gevolg gehad dat onze relatie is beëindigd en wij uit elkaar zijn gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin. Voor mij was meer dan duidelijk dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest, maar ook dat ik er zonder professionele hulp niet uit zou komen. De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd heeft tot gevolg gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen. Mijn gezin is weer bij elkaar, hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is. Voor haar kan ik alleen maar grote bewondering en liefde voelen met veel dankbaarheid voor het feit dat zij mij destijds uiteindelijk niet  definitief heeft laten vallen. Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan, maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen.

Omdat ik niet wil dat mijn opdrachtgever als gevolg van mijn gedrag onnodig in verlegenheid zal worden gebracht stop ik direct met mijn werk voor The Voice-programma’s. Alles spijt mij meer dan ik in deze verklaring kan verwoorden.'

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Langverwachte BOOS-aflevering The voice of Holland nu te zien

Verder zou een regisseur - zijn naam is niet bekend gemaakt - zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschijdend gedrag. Hij laat aan de redactie van BOOS weten: 

'Beste medewerkers van ‘team Boos’, Wat een verschrikkelijk bericht. Ik kan jullie oprecht vertellen dat ik nooit door een kandidaat ben benaderd met een dergelijk verhaal. Als een kandidaat met een dergelijk verhaal of ander probleem bij mij zou hebben aangeklopt, dan had ik ze meteen verwezen naar de begeleiders van de kandidaten van de show, die speciaal toezien op het welzijn van onze kandidaten. Als regisseur hoor ik me daar zo min mogelijk mee te bemoeien. Het spijt me dat ik jullie niet verder kan helpen. Ik wil jullie vragen mijn privacy te respecteren en mijn naam niet te noemen in jullie berichtgeving.'

Een paar dagen later liet de regisseur vermoedelijk via zijn woordvoerder weten: 

'De heer [...] is zeer geschokt door de recente berichtgeving rondom het programma The Voice of Holland en in het bijzonder door uw brief van 18 januari jl., waarin u hem beschuldigt van ongeoorloofd gedrag jegens (ex-)kandidaten en medewerkers van het programma. De heer [...] herkent zich niet in uw aantijgingen en ontkent deze ten stelligste.'

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

OM roept slachtoffers The Voice op zich te melden

Voormalig coach Marco Borsato passeerde in de uitzending eveneens de revue. Marco zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast. Een zestal, van wie drie minderjarig, heeft zich bij de redactie van BOOS gemeld. Eind vorig jaar kwam al naar buiten dat een jonge vrouw aangifte heeft gedaan tegen Marco. Dit zou gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze minderjarig was. Marco is toen op zijn beurt naar de politie gestapt om tegenaangifte te doen. Aan de redactie van BOOS liet Marco via zijn advocaat weten: 

'Na kennisneming van uw e-mail van 12 januari jl. wordt namens de heer Borsato medegedeeld dat hij niet op uw vragenlijst zal ingaan. Zoals u ongetwijfeld weet lopen er twee strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van de desbetreffende aangiftes en zal iedere publicitaire inmenging op dit moment schadelijk zijn voor de beide onderzoeken.'

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Jeroen Rietbergen ontkent beschuldiging van aanranding The Voice-kandidaat Nienke

De redactie van BOOS heeft ook de betrokken mediabedrijven ITV (de huidige producent) en Talpa (oud-producent) gevraagd om een reactie. Talpa laat weten:

'Geachte redactie Team Boos, hierbij reageren wij op de brief die wij op 12 januari van u ontvangen hebben. Wij zijn enorm geschrokken van de omstandigheden en aantijgingen die u in uw brief beschrijft. Inmiddels zijn er persverklaringen uitgegaan vanuit de producent ITV, de zender RTL, alsmede van de heer Rietbergen. De producent ITV heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Lopende dat onderzoek doen de zender en de producent geen mededelingen, daar sluiten wij ons bij aan. Wij zullen, indien gevraagd door de instanties, uiteraard onze volledige medewerking geven aan de onderzoeken. Er werken bij ons immers mensen die destijds bij de productie van ITV betrokken waren. Het spreekt vanzelf dat ook TEP een enorm belang hecht aan een veilige werkomgeving, iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen. Daarnaast moet iedereen de mogelijkheid hebben om, als er zich onwelgevallig zaken voordoen, dat zonder voorbehoud of remmingen te kunnen melden bij een vertrouwenspersoon. Daar hebben wij onze bedrijfsvoering ook op ingericht. Elke klacht die bij ons binnenkomt, intern of extern, wordt serieus genomen en onderzocht.'

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Eén van de aangiftes tegen Ali B is vanwege verkrachting

Momenteel is productiemaatschappij ITV de producent van het populaire zangprogramma. ITV laat in een reactie weten: 

'Als producent nemen wij onze verantwoordelijkheden rond de zorgplicht voor iedereen die betrokken is bij onze programma’s serieus en het ondersteunen van hun fysieke en mentale gezondheid heeft onze hoogste prioriteit. Het BNNVara-programma BOOS heeft onlangs contact opgenomen met ITV Studios met aantijgingen van ongepast gedrag in verband met The Voice of Holland. Wij zijn geschokt door deze aantijgingen. Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows, en er is bij ITV Studios sprake van een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden. We hebben onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de aantijgingen.' 

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

The Voice-kandidate Nienke 'kotsmisselijk' door uitzending BOOS

Tot slot heeft BOOS Erland Galjaard, tot 2018 de programmadirecteur van RTL, gevraagd om een reactie. Hij laat weten:

'De voorvallen, verdenkingen en verklaringen die je stuurt zijn niet alleen meer dan betreurenswaardig, maar ook nog eens zeer ongepast en zorgwekkend. De werkvloer, van in dit geval een tv-programma, hoort natuurlijk een veilige plek te zijn. Voor in eerste instantie deelnemers, maar ook voor medewerkers. Het is inmiddels helder dat deze veiligheid kennelijk aan meerdere mensen/kandidaten niet geboden is. Dat is zeer ernstig, verdrietig, schadelijk.

Tot aan de aankondiging van jouw programma, en een voorschot dat werd gedeeld over (een deel van) de inhoud, heb ik nooit weet gehad van deze of dit soort voorvallen en misdragingen. Ik ga niet herhalen wat meerdere zijdelings of direct betrokkenen al uitgesproken hebben de afgelopen dagen, want natuurlijk is dit een schok van jewelste voor zovelen die wel oprecht proberen om een mooi en goed programma te maken waarbij zeer talentvolle mensen een podium krijgen. Dat zou alleen maar mooi moeten zijn, op basis van inhoud, kwaliteit, menselijkheid, mooie muziek, zangers/zangeressen en hun kunde, verhaal, achtergrond en ambitie.

Dat dat nu overschaduwd wordt door de vreselijke verhalen van meerdere deelnemers stemt mij, en velen met mij, triest. Voor de deelnemers/kandidaten uiteraard, en voor niets of niemand anders dan voor de deelnemers/kandidaten die dit mee hebben gemaakt. Daar past hoe dan ook een excuus. Zelfs in de wetenschap dat ik hier niet van wist. In dat kader hecht ik er aan te melden dat ook het in de berichtgeving van afgelopen week genoemde 'berispingsgesprek' niet alleen nieuw was voor mij, maar bij navraag tevens bleek dat dit gesprek kennelijk in 2019 heeft plaatsgevonden. In die periode was ik al enige tijd (ik stopte begin 2018) niet meer werkzaam voor RTL. Dat neemt niet weg dat eventuele  misstanden, al dan niet gemeld, van voor die tijd ook ontoelaatbaar zijn. Maar ze hebben mij, helaas, nooit bereikt.'