nieuwe normaling aan hebben
Sterren hebben maling aan maatregelen en zorgen voor verwarring
We zijn allemaal druk bezig met 'het nieuwe normaal.' Zo goed en kwaad als het gaat probeert iedereen de anderhalve meter afstand in acht te nemen, maar nu het steeds drukker wordt op straat is dat toch echt lastig.
25 mei 2020 19:17